احتراما به استحضار می رساند که سرکار خانم بی بی راضیه اقدسی از مددجویان این خیریه به حضورتان معرفی میگردد

این مادر مدت زیادیست که بافقر بدبختی و بدهی زندگی میکند

خانم اقدسی ۶۱ساله بی سرپرست دارای چهار فرزند که سه دختر ویک پسر و مستاجر می باشد

این مادر مدتیست که تنگی نفس شدید داردوسرفه های پشت سرهم امانش را بریده است وفشارخون بالا دارد وهردوپای او بدلیل از بین رفتن مفصلها از کار افتاده است و قادر به راه رفتن نیست

این مادر دودخترش معلول جسمی حرکتی هستند که آنها بدلیل شرآیط خیلی بدی که دارند هیچکس نمیتواند به آنها کمک کند وتمام زحمات روی دوش خواهرشان است که درس و زندگی را فدای مادروبچها کرده است
از طرفی پسر ۱۶ساله این خانواده سرطان خون دارد که از طرف مددکاری این خیریه باچند مکان برای بهبودی هماهنگ شده که متاسفانه باشرایط خیلی حاد این خانواده که مبلغی در حدود چهل میلیون تومان نیازدارندهیچ راهی بجز همکاری وکمک حداکثری شما مردم عزیز نمی تواند سلامتی را به این خانواده برگرداند

منتظر دستهای پراز مهر شما هستیم که این پسرجوان زنده بماند

از خدای متعال عزت و سربلندی شما عزیزان را خواستاریم

قبلا از همکاری و مساعدتی که دراین باره مبذول خواهیدکمال تشکر و سپاسگزاری را می نماید

شماره کارت خیریه

۶۱۰۴ ۳۳۷۷ ۳۳۵۷ ۳۹۵۸
شماره حساب خیریه

۲۰۴ ۲۱۸ ۷۳۴۰