اهدای 30 جهیزیه

محمد بهزادی مدیر کمیته امداد شهرستان فسا با اشاره به اهدای جهیزیه به زوج‌های جوان تحت پوشش کمیته امداد شهرستان فسا اظهار کرد: 204  نو عروس تحت پوشش کمیته امداد…